Co łączy melatoninę z migrenami i mikrobiomem naszych jelit?

Paweł Szewczyk 04.06.2019

Doceń nas:
Co łączy melatoninę z migrenami i mikrobiomem naszych jelit?

Bardzo ciekawy dokument udało mi się przejrzeć w czeluściach internetu. Jego autorem jest dwóch algierskich specjalistów – reprezentujących choroby genetyczne i metaboliczne oraz pediatrię. Wspomniany tekst jest listem do redakcji, dotyczącym hipotezy medycznej. Jest on poniekąd odpowiedzią na artykuł, który ukazał się z początkiem kwietnia.

Jego autorzy podkreślają bardzo częste współwystępowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych z bólami głowy, a w sumie – migrenami. W podsumowaniu zaznaczają jak istotna jest diagnostyka jednych dolegliwości w przypadku występowaniu innych, a także konieczność leczenia przyczynowego. W ich ocenie należy skupić szczególną uwagę na zaburzeniach żołądkowo-jelitowych (jeśli występują), „zgraniu czasowym” ich pojawienia się z występowaniem migren oraz ich leczeniu.

W owym liście do redakcji Algierczycy podkreślają parę istotnych kwestii na które należy zwrócić uwagę, między innymi:

  • Znacznie wyższą koncentrację melatoniny w jelitach względem tkanek szyszynki – około 400-krotnie!

  • Udział receptorów melatoninowych w funkcji motorycznej jelita i odczuwaniu bólu oraz występowania stanu zapalnego

  • Notuje się istotnie niższe stężenia melatoniny u pacjentów klinicznych z współwystępującymi migrenami. Szczególnie zauważalne jest to w momencie współwystępowania wymiotów w przebiegu migren lub u pacjentów u których ataki migrenowe skorelowane są z konsumpcją określonych pokarmów

  • Istnieje sporo dowodów na wpływ mikrobiomu i osi mózg-jelita na choroby neurologiczne, do których zalicza się migreny. Zmieniony mikrobiom może działać jako mediator w indukowaniu odpowiedzi bólowej i zapalnej

  • Niedawne doniesienia naukowe dokumentują istotną reakcję mikrobiomu na melatoninę. Charakteryzuje go również zmienność dobowa

  • Autorzy listu podkreślają, że zgłębienie zależności migrena-mikroflora-melatonina może przynieść wiele odpowiedzi i stworzyć nowe możliwości terapeutyczne

Warto zaznaczyć, ze w styczniu 2019 miała miejsce publikacja przeglądu systematycznego obejmującego zastosowanie terapeutyczne melatoniny w profilaktyce migren. Przegląd eksperymentów z lat 1988-2018 przyniósł analizę 7 prac (4 randomizowanych prób kontrolowanych placebo i 3 badań obserwacyjnych). Mimo istotnych ograniczeń (metodologii oraz ilości samych badań) autorzy podkreślają, że melatonina to bardzo obiecująca alternatywa w profilaktyce migren. Podkreśla się jednocześnie, iż terapia melatonina powinna trwać co najmniej 3 miesiąca (badanie 2-miesięczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów). Jednocześnie warto pamiętać, że mimo bardzo wysokiego profilu bezpieczeństwa hormonu szyszynki zdarzają się działania niepożądane. We wspomnianym przeglądzie systematycznym autorzy kładą nacisk na nadmierną immunostymulację, ale także dysfunkcje układu rozrodczego czy wątroby.


Podsumowanie

Literatura może niekoniecznie „obfituje” w badania potwierdzające zdolność melatoniny w profilaktyce i leczeniu migren, choć takie prace pojawiają się i dają bardzo obiecujące wyniki. Jednocześnie nie mamy jednoznacznej pewności co do składu mikrobiomu (nie znamy jego wzorca i nie dajcie sobie wmówić że jest inaczej – stąd wszelkie badania mikrobiomu nie są w pełni wiarygodne, a często zwyczajnie jest to naciąganie Was na koszta), wydaje się jednak pewnym iż wywiera on znaczny wpływ na dolegliwości bólowe i poziom stanu zapalnego oraz, że melatonina wpływa na jego skład. Pożyjemy, zobaczymy, jak mówi stare przysłowie. Dotychczasowe wyniki napawają jednak optymizmem!

Literatura:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987718311265?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719302075?fbclid=IwAR0gnSK4jzM1RD2uWjIFmH9LPHp442HeajVd58SRI-aGX37ubQPICvRKwyI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16548786

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6370052/


Komentarze

Zgłoś naruszenie