Czy berberyna wspomaga zdrowie metaboliczne?

Paweł Szewczyk 05.06.2019

Doceń nas:
Czy berberyna wspomaga zdrowie metaboliczne?

Berberyna jest jednym z częściej polecanych suplementów, szczególnie osobom cierpiącym na zaburzenia metaboliczne, z największym naciskiem na insulinooporność czy nawet cukrzycę. Historia jej stosowania wywodzi się z Chin, natomiast świat zachodu również jest nią istotnie zainteresowany. W związku z powyższym przeprowadzonych został szereg badań nad jej skutecznością i bezpieczeństwem stosowania, a w poniższym tekście pragnę przedstawić Wam wyniki meta-analizy poświęconej badaniom o tej tematyce.

Meta-analiza niosąca prawdę

Żeby było zabawniej większość autorów wspomnianej meta-analizy to naukowcy z… Chin ;-) Dokonali oni przeglądu anglojęzycznych baz danych naukowych oraz (jakże by inaczej) baz literatury naukowej Chin i „wyłuskali”  27 randomizowanych prób klinicznych, kontrolowanych placebo, zrzeszających łącznie niemal 2600 uczestników.

Zastosowano podział na 7 podgrup:

  • Berberyna vs placebo lub berberyna + intensywne zmiany stylu życia vs. intensywne zmiany stylu życia „solo”

  • Berberyna + doustne leki hipoglikemizujące vs. doustne leki hipoglikemizujące

  • Berberyna vs. doustne leki hipoglikemizujące

  • Berberyna + leki hipolipemizujące vs. leki hipolipemizujące

  • Berberyna vs. leki hipolipemizujące

  • Berberyna + leki hipotensyjne vs. leki hipotensyjne

  • Berberyna vs. leki hipotensyjne

Berberyna i gospodarka glukozowa, lipidowa i ciśnienie tętnicze krwi

Zaobserwowano, że włączenie stosowania berberyny i modyfikacji stylu życia niosło za sobą lepsze efekty aniżeli same zmiany trybu życia lub zastosowanie placebo*. Podobnie w momencie gdy porównywano doustne leki przeciwcukrzycowe przyjmowane w pojedynkę – dodatek berberyny okazał się maksymalizować efekt – niestety nie uzyskano w tym wypadku istotności statystycznej.

*Brano pod uwagę wpływ na glikemię na czczo, glikemię poposiłkową oraz stężenie hemoglobiny glikowanej – będącej wyznacznikiem średniego poziomu glukozy w osoczu na przestrzeni czasu.

Podczas oceny gospodarki lipidowej włączenie suplementacji berberyną niosło za sobą nie mniejsze korzyści. Znów jej dodatek do intensywnych zmian stylu życia maksymalizował ich pozytywny wpływ. Podobnie protokół berberyna+leki antylipidowe okazał się skuteczniejszy aniżeli sama klasyczna farmakoterapia*. Zaobserwowano, że zmiany dotyczące trójglicerydów i cholesterolu LDL nie były istotne statystycznie (w porównaniu z lekami), natomiast wpływ na trójglicerydy i wzrost HDL już tak.

*W tym wypadku oznaczano stężenie cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji o niskiej (LDL) i wysokiej gęstości (HDL) – w przypadku ostatniego parametru oceniano potencjał wzrostu stężenia.

Nadciśnienie tętnicze to ostatni z ocenianych przez badaczy parametrów. Znów nie ma zaskoczenia – interwencje zmian trybu życia z berberyną okazywały się skuteczniejsze, podobnie podczas stosowania klasycznej terapii hipotensyjnej – dodatek berberyny wzmagał efekt przeciwnadciśnieniowy.

Warto podkreślić, że w żadnym z 27 eksperymentów nie odnotowano poważnych działań niepożądanych!

Całość trudno podsumować inaczej jak słowami „stosowanie berberyny wydaje się być dobrym rozwiązaniem w leczeniu zaburzeń metabolicznych takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia.


Literatura:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25498346


Komentarze

Zgłoś naruszenie