Magnez – niedoceniany pierwiastek o którym głośno – cz. 2

Karolina Fitowska 04.08.2017

Doceń nas:
Magnez – niedoceniany pierwiastek o którym głośno – cz. 2

W poprzedniej części wspomniałem nieco o roli magnezu w ustroju, a także przedstawiłem parę produktów spożywczych, które mogą być jego wartościowym źródłem. Dziś nieco o jednostkach chorobowych w których z niedoborami tegoż pierwiastka możemy mieć do czynienia, o zapotrzebowaniu oraz ciut o suplementacji.

Zapotrzebowanie organizmu na magnez

Organizm dorosłego człowieka, zgodnie z obowiązującymi normami, potrzebuje od około 310/320 (kobiety) do około 420mg magnezu/dobę. Nie jest to oczywiście ilość której nie sposób dostarczyć wraz ze zróżnicowaną dietą, jednak warto zaznaczyć, iż zapotrzebowanie to ulega znacznemu wzrostowi u osób bardzo nerwowych i/lub porywczych. Gwałtowny stres znacznie uszczupla nasze ustrojowe rezerwy magnezu. Podobnie ma się kwestia z osobami o ponadprzeciętnej aktywności fizycznej – magnez to pierwiastek „zużywany” do resyntezy ATP, a więc – im więcej wysiłku (szczególnie intensywnego) tym więcej zużywanego magnezu. Stąd też należy pamiętać, że normy żywienia będące odnośnikiem dla szeroko pojętego ogółu populacji nie zawsze będą miały proste odniesienie względem osób aktywnych i sportowców. Jeśli potrafisz tak zbilansować dietę (lub współpracujesz z dietetykiem, który Cię w tym wyręczy) by zwiększyć podaż magnezu – nie ma sprawy, jeśli natomiast może to nastręczyć problemów – warto rozważyć suplementację. Pamiętaj jednak, iż za UL (Upper Level) suplementacji magnezem uznaje się 350mg/dobę. Nieco większe ilości absolutnie nie powinny zaszkodzić, jednak warto postarać się by były one przyjmowane jedynie okresowo, a nie chronicznie. Nadmierne ilości przyjmowane wraz z suplementami przez długi czas mogą prowadzić do obciążenia nerek, a także zwiększać wydalanie wapnia z organizmu.


Gdzie niedobory magnezu?

Jak wspominałem w pierwszej części tekstu – wykazano odwrotną korelację pomiędzy spożyciem magnezu, a poziomem ciśnienia tętniczego krwi u osób badanych. Wpływ ten istotnie zauważa się także u kobiet ciężarnych – zapobieganie nadciśnieniu w ciąży minimalizuje ryzyko wystąpienia rzucawki. Odpowiednia podaż magnezu prowadzi również do zmniejszenia ryzyka występowania komplikacji okołoporodowych. Suplementacja magnezem u kobiet w ciąży wspomogła minimalizacje ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego, depresji, astmy oraz epizodów migrenowych.

Inne z badań nakreślają zwiększone ryzyko występowania cukrzycy typu II wśród ludzi narażonych na deficyty pokarmowe magnezu. Inne jednostki chorobowe, których częstość występowania koreluje z niewielką podażą magnezu to osteoporoza u kobiet po okresie przekwitania oraz zespół metaboliczny. Większą częstość występowania zespołu X wykazała nawet duża meta analiza obejmująca przegląd badań prowadzonych na przestrzeni prawie 50 lat.

Magnez jako antydepresant i kontroler emocji

Badania nad magnezem trwają wiele lat. Przypisywano mu różne role, nie zawsze znajdywały one jednak potwierdzenie w doświadczeniach. Jednym z wręcz pewnych aspektów co do których świat nauki wydaje się być zgodny jest wpływ uspokajający i „normalizujący” sferę emocji. Pojawiają się hipotezy jakoby wpływ podaży magnezu porównywany mógł być z niskimi dawkami leków przeciwdepresyjnych. Jednoznacznie utrzymanie homeostazy magnezowej pozwala zachować równowagę emocjonalną, a także wspomaga w kontroli skrajnych emocji i zachowań oraz stresu.


Neuroprotekcja?

Obszar ten nie został w pełni poznany i udokumentowany, jednak badania na modelu zwierzęcym pozwalają dyskutować nad neuroprotekcyjną rolą magnezu. Szczury, którym podawano rezerpinę (skutkiem jest „wypłukiwanie” neuroprzekaźników), przy jednoczesnym podawaniu magnezu, wykazywały mniejszy stopień uszkodzeń oksydacyjnych mózgu w porównaniu z grupą nie otrzymującą tego składnika mineralnego.

O skali niedoborów magnezu, jego potencjalnych przyczynach, skutkach oraz sposobach walki – już niebawem! 

Paweł Szewczyk


Literatura:

1. http://www.izz.waw.pl/attachments/article/33/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf

2. Greenwood M., Cooke M., Ziegenfuss T., Kalman D., Antonio J.: Nutritional supplements in sport and exercise. Springer. 2015.

3. De Baaij JH. i in. Magnesium in man: implications for health and disease. Physiol Rev. Jan, 95, 1, 1-46. 2015. 

4. Bojarowicz H., Dźwigulska P. Suplementy diety. Część II. Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie. Hygeia Public Health. 47, 4, 433-441. 2012.

5. Teigen L., Boes CJ. An evidence-based review of oral magnesium supplementation in the preventive treatment of migraine. Cephalalgia. Dec, 22. 2014.

6. Svetkey L.P. i in. Effects of dietary patterns on blood pressure: Subgroup analysis of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) randomized clinical trial. Arch. Intern. Med. 159, 285-293. 1999. 

7. Ford E.S: Serum magnesium and ischaemic heart disease: Findings from a national sample of US adults. Intl. J. Epidem. 28, 645-651. 1999.

8. Liao F. i in. Is low magnesium concentration a risk factor for coronary heart disease? The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am. Heart J. 136, 480-490. 1998.

9. Ascherio A. i in. Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation. 98, 1198-1204. 1998.

10. Lopez-Ridaura R.. i in. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care. 27, 134-140. 2004.

11. Sang-Yhun Ju i in. Dietary Magnesium Intake and Metabolic Syndrome in the Adult Population: Dose-Response Meta-Analysis and Meta-Regression. Nutrients. 6, 6005-6019. 2014.

12. Rylander R. Pregnancy and magnesium. Pregnancy Hypertens. Jan, 5, 1, 151. 2015.

13. Tarleton E. K. i in. Magnesium intake and depression in adults. JABFM. March-April, 28, 2, 249-256. 2015.

14. Rylander R., Bullardo M. Use of oral magnesium to prevent gestational hypertension. Pregnancy Hypertens. Jan, 5, 1, 150. 2015.

15. Tarleton E. K. i in. Magnesium intake and depression in adults. JABFM. March-April, 28, 2, 249-256. 2015.

16. Quan W. i in. Antidepressant-like effects of magnesium lithospermate B in a rat model of chronic unpredictable stress. Pharm Biol. Apr, 10, 1-8. 2015.

17. Kronbauer M. i in. Magnesium supplementation prevents and reverses experimentally induced movement disturbances in rats: biochemical and behavioral parameters. Biol Trace Elem Res. Feb, 18. 2015.


Komentarze

Zgłoś naruszenie