Prozdrowotny wpływ wiśni na organizm – część 2 – czego spodziewać się po wiśniach vol. 1

Paweł Szewczyk 28.12.2018

Doceń nas:
Prozdrowotny wpływ wiśni na organizm – część 2 – czego spodziewać się po wiśniach vol. 1

Poprzedni tekst skupiał się nieco na składzie wiśni i hipotetycznym wpływie jaki mogą one wywierać na organizm. Dzisiejsza część potraktuje temat nieco bardziej od strony praktyczniej- sprawdźmy co dotychczasowa literatura naukowa dokumentuje?

Aktualne doniesienia naukowe – syntetyczny opis wpływu wiśni na organizm

Wpływ spożycia wiśni na organizm (niezależnie od odmiany) można określić jako plejotropowy. Nie wpływają one tylko na wybrane parametry jednego układu organizmu. Interreagują z nim i modyfikują działalność całości – wszystkich układów ustroju. Pokrótce, nim przejdziemy do konkretów nieco „w skrócie” – dla zainteresowanych, ale zabieganych, wiśnie:

 • Zmniejszają ryzyko chorób niezakaźnych o podłożu zakaźnym, w tym m.in.:

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów

  • Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD)

  • Cukrzyca

  • Choroby nowotworowe

Przede wszystkim poprzez silny wpływ przeciwzapalny i antyoksydacyjny związany z wysoką zawartością związków biologicznie aktywnych

 • Wspomagają procesy snu poprzez:

  • Usprawnienie procesów zasypiania (skrócenie latencji snu)

  • Poprawę jakości snu

  • Wydłużenie czasu trwania snu

 • Mogą wspierać funkcje kognitywne (najpewniej ze względu na ograniczenie stresu oksydacyjnego w tkance nerwowej i ograniczenie peroksydacji lipidów)

 • Ograniczają bolesność mięśni indukowaną wysiłkiem fizycznym (DOMSy) – coś co sportowców ucieszy najbardziej!

 • Przyspieszają procesy regeneracji ustroju


Do wspomnianego w części 1 przeglądu traktującego o zdrowotnej wartości wiśni włączono 29 badań klinicznych, a więc takich do których zakwalifikowano ludzi. W włączonych eksperymentach stosowano zarówno słodkie (w 7 badaniach), jak również cierpkie wiśnie (w 20 badaniach), w formie soku, proszku, koncentratu lub kapsułek. W 2 z nich nie podano gatunku stosowanych wiśni. W przeglądzie badania zostały pogrupowane pod względem punktów końcowych. Najczęściej badany był związek wiśni z:

 • poziomem markerów stanu zapalnego  (16 badań)

 • poziomem stresu oksydacyjnego (10 badań)

 • indukowanym wysiłkiem bólem mięśni, ich uszkodzeniem i procesami regeneracji (9 badań)

 • czynnikami ryzyka cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych (CVD), z włączeniem poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1C), poziomu ciśnienia tętniczego krwi i stężenia lipidów w osoczu (9 badań)

 • markerów choroby zwyrodnieniowej stawów o podstawie zapalnej (5 badań)

 • jakością i ilością snu (4 badania)

 • poziomem stresu, lęku, samopoczuciem/nastrojem, pamięcią i funkcjami poznawczymi (3 badania)  

Jednocześnie autorzy podkreślają, że w większości analizowanych prac oceniana była większa ilość czynników niż jeden. Warto zaznaczyć, że większość z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów prowadzi do poprawy w jakichkolwiek z analizowanych kwestii. Nad tym tematem pochylę się już niebawem.

Zapraszam do lektury kolejnej części, gdzie przytoczę wyniki analizowanych prac grupując je dla czytelności w tabeli, jak również postaram się o parę słów praktycznego, osobistego komentarza, który powinien nieco ułatwić Wam życie ;-)
Literatura:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562604


Komentarze

Zgłoś naruszenie