Gwarancja jakości

Gwarancja jakości
KFDTM

Ekspresowa realizacja

Ekspresowa realizacja
Zamówienia

Regulamin Konkursu FB

Więcej niż jeden regulamin to...
(tak, na tej stronie jest więcej niż jeden, więc scrolluj śmiało) :-)

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PREMIUM WPC 82 - 3000 G
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma KFD Sp. z o.o.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę KFD Sp. z o.o. oraz osoby współpracujące z KFD Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli dokończenie zdania “Krakowiaczek jeden…” oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 11.05.2020 do dnia 08.06.2020 do godziny 23.59.
§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 22.06.2020 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 5 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano pięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci jednego opakowania KFD PREMIUM WPC 82 - 3000 G. Jednostkowa wartość nagrody to 119 zł. Łączna wartość nagród to 595 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.
§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: konkurs@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PURE WPI 90 - 510 G (IZOLAT NATURALNY)
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma KFD Sp. z o.o.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę KFD Sp. z o.o. oraz osoby współpracujące z KFD Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 12.11.2019 do dnia 10.12.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 20.12.2019 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci jednego opakowania KFD PURE WPI 90 - 510 G (IZOLAT NATURALNY). Jednostkowa wartość nagrody to 29,99 zł. Łączna wartość nagród to 299,90 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: konkurs@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PREMIUM EAA - 375 G (AMINOKWASY EGZOGENNE)
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma KFD Sp. z o.o.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę KFD Sp. z o.o. oraz osoby współpracujące z KFD Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 09.10.2019 do dnia 06.11.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 20.11.2019 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 5 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano pięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci pięciu zestawów składających się z dwóch opakowań KFD PREMIUM EAA - 375 G (AMINOKWASY EGZOGENNE). Jednostkowa wartość nagrody to 98,00 zł. Łączna wartość nagród to 490,00 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: konkurs@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD REGULAR+ WPC 80 3000 g
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma KFD Sp. z o.o.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę KFD Sp. z o.o. oraz osoby współpracujące z KFD Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 09.09.2019 do dnia 07.10.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 21.10.2019 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD REGULAR+ WPC 80 3000 g. Jednostkowa wartość nagrody to 119,00 zł. Łączna wartość nagród to 1190,00 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: konkurs@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD KOMPOT - 16 X 7,5 G (KONCENTRAT SMAKOWY Z WITAMINĄ C)
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 10.06.2019 do dnia 08.07.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 22.07.2019 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD KOMPOT - 16 X 7,5 G (KONCENTRAT SMAKOWY Z WITAMINĄ C). Jednostkowa wartość nagrody to 24,99 zł. Łączna wartość nagród to 249,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PREMIUM SAUCE XXL – ADWOKAT - 800 G (GĘSTY SOS)
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 10.06.2019 do dnia 08.07.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 22.07.2019 r.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD PREMIUM SAUCE XXL – ADWOKAT - 800 G (GĘSTY SOS). Jednostkowa wartość nagrody to 14,99 zł. Łączna wartość nagród to 149,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD DIP PYCHOTEK – ORZECHOWO-CZEKOLADOWY – 250 G
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 13.05.2019 do dnia 03.06.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 17.06.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD DIP PYCHOTEK – ORZECHOWO-CZEKOLADOWY – 250 G. Jednostkowa wartość nagrody to 15,99 zł. Łączna wartość nagród to 159,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przewoźnikiem wybranym przez Organizatora.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PREMIUM SAUCE XXL – OWOCE EGZOTYCZNE - 800 G (GĘSTY SOS)
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 08.04.2019 do dnia 06.05.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 13.05.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD PREMIUM SAUCE XXL – OWOCE EGZOTYCZNE - 800 G (GĘSTY SOS). Jednostkowa wartość nagrody to 14,99 zł. Łączna wartość nagród to 149,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD GASTRO 10 - 90 KAPSUŁEK.
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 11.03.2019 do dnia 05.04.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 15.04.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD GASTRO 10. Jednostkowa wartość nagrody to 29,99 zł. Łączna wartość nagród to 299,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Orgnizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD CEREBRO - 300 G
§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 11.02.2019 do dnia 04.03.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 18.03.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD CEREBRO - 300 G. Jednostkowa wartość nagrody to 69,00 zł. Łączna wartość nagród to 690,00 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata wybranym przez Orgnizatora przewoźnikiem.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD PREMIUM XXL - WPC 80 - 900 G O SMAKU GOFRA KORZENNEGO Z BITĄ ŚMIETANĄ

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 07.01.2019 do dnia 04.02.2019 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 18.02.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD PREMIUM XXL - WPC 80 - 900 G o smaku gofra korzennego z bitą śmietaną. Jednostkowa wartość nagrody to 41,99 zł. Łączna wartość nagród to 419,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 10.12.2018 do dnia 30.12.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 13.01.2019.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 5 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci pięciu zestawów składających się z 3 opakowań KFD REGULAR WPC 80 - BEZ LAKTOZY - BIAŁKO - 750G. Jednostkowa wartość nagrody to 107,97 zł. Łączna wartość nagród to 539,85 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. KFD Gorący Groszek

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 12.11.2018 do dnia 02.12.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 16.12.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD Gorący Groszek. Jednostkowa wartość nagrody to 19,99 zł. Łączna wartość nagród to 199,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. Creatine Marihunaen

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 08.10.2018 do dnia 04.11.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 18.11.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD Creatine Marihunaen. Jednostkowa wartość nagrody to 29,99 zł. Łączna wartość nagród to 299,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. Premium Sauce XXL

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 10.09.2018 do dnia 30.09.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 15.10.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu zestawów KFD Premium Sauce XXL - Karmelowy + KFD Premium Sauce XXL - Barbecue. Jednostkowa wartość nagrody to 29,98 zł. Łączna wartość nagród to 299,8 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. WPC Pure Lactose Free.

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 13.08.2018 do dnia 31.08.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 14.09.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 
§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci dziesięciu opakowań KFD Pure WPC 80 Instant Lactose Free. Jednostkowa wartość nagrody to 28,99 zł. Łączna wartość nagród to 289,9 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.
 
§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2.  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. Kaszka proteinowa!

§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD oraz polubienie wpisu konkursowego.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 09.07.2018 do dnia 31.07.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 13.08.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 
§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci zestawu dwóch opakowań KFD Kaszka proteinowa. Jednostkowa wartość nagrody to 49,98 zł. Łączna wartość nagród to 499,80 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.
 
§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2.  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

REGULAMIN KONKURSU PT. Fit Czekolada!


§ 1 POSTANOWIENIA
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony sklep.kfd.pl, firma Promed Group Inc.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez firmę Promed Group Inc. oraz osoby współpracujące z Promed Group Inc. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie pod postem konkursowym w dniach trwania konkursu, czyli wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej nowymi produktami KFD wraz z krótkim uzasadnieniem.
6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
9. Konkurs trwa od 11.06.2018 do dnia 01.07.2018 do godziny 23.59.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się do dnia 15.07.2018.
2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w poście konkursowym.
3. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu, sugerując się subiektywną opinią.
4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania konkursu.
6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 
§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano dziesięć nagród ufundowanych przez Organizatora Konkursu w postaci zestawu dziesięciu opakowań KFD Fit Białej Czekolady. Jednostkowa wartość nagrody to 119,90 zł. Łączna wartość nagród to 1199,00 zł.
2. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laureata przesyłką pocztową.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
7. Wysyłka nagród nastąpi do maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu.
 
§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: promed@kfd.pl
2.  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.