Gwarancja jakości

Gwarancja jakości
KFDTM

Ekspresowa realizacja

Ekspresowa realizacja
Zamówienia

Regulamin promocji KFD & PayU

Regulamin promocji "Promocja z PayU”

§ 1 Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia promocji pod nazwą „Promocja z PayU” przez Promed Group Inc., z siedzibą na Wyspach Marshalla, w ramach sklepu internetowego sklep.kfd.pl (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym").
2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego https:/www.sklep.kfd.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 12.02.2018 do 26.02.2018 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych.

§ 2 Warunki promocji
1. Każdy odwiedzający serwis  www.sklep.kfd.pl ma możliwość skorzystania z Promocji, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) Złożenie zamówienia na kwotę 199 złotych i wyższą (koszty wysyłki nie wliczają się do wartości zamówienia)
b) Opłacenie zamówienia z góry, poprzez PayU.
2. Poprzez spełnienie warunków promocji opisanych w §2 pkt. 1 klient wyraża swoją chęć wzięcia udziału w promocji, akceptację zasad Regulaminu oraz chęć otrzymania darmowego produktu, w postaci shakera 700 ml z losowym wzorem.
3. Darmowe produkty będą dostarczane wraz z zamówieniem aż do wyczerpania puli.
4. Promocja łączy się z kuponami rabatowymi, specjalnymi aktualnymi zrabatowanymi cenami produktów, obowiązującymi aktualnie w serwisie  oraz z akcją „Punkty za zakupy”.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.